Logo www.daves.sk
verzia 0.5.7.96
registracia Daves – registrácia
Databáza vekov stavieb

Do databázy DAVES môžu vstupovať iba registrovaní užívatelia.
Databáza Daves umožňuje 3 spôsoby prístupu / užívania:
  • Užívateľsky voľný prístup - voľný - bez registrácie
  • Neplatiaci užívateľ - voľný registrovaný
  • Platiaci užívateľ - registrovaný

Užívateľsky voľný prístup (bez registrácie): ľubovoľný užívateľ môže využiť vyhľadávanie v databáze. Nie je ale možné vidieť fotografie stavieb, doklady o veku, ani pridávať informácie, ani tlačiť vyhľadané záznamy.

Neplatiaci užívatelia (po registrácii): po prihlásení sa do systému DAVES môžu užívatelia vkladať a editovať záznamy (iba vlastné) a vidia úplné informácie IBA svojich záznamov. Vlastné záznamy možu tlačiť do pdf súboru.

Platiaci užívatelia (po registrácii): po prihlásení sa do systému DAVES môžu užívatelia vkladať a editovať záznamy (iba vlastné) a vidia úplné informácie VŠETKÝCH záznamov. Všetky záznamy môžu tlačiť do pdf súboru.

Pre ľahšie rozhodovanie Vám ponúkame prehľadnú tabuľku vlastností.

Vlastnosti Voľný prístup Registrovaný
Voľný
Registrovaný
Platiaci
Základné vyhľadávanie Áno Áno Áno
Vyhľadávanie na podklade Google mapy Áno Áno Áno
Jednorázová kúpa dokladu o veku stavby Nie Nie
 
Registrovaný užívateľ
Po prihlásení do informačného systému - DAVES
Vkladanie záznamov Nie Áno Áno
Vidieť doklady (vlastné záznamy) Nie Áno Áno
Vidieť fotografie (vlastné záznamy) Nie Áno Áno
Tlač vlastných záznamov Nie Áno Áno
Vidieť doklady ostatných užívateľov Nie Nie  /  Áno* Áno
Vidieť fotografie ostatných užívateľov Nie Nie  /  Áno* Áno
Tlač záznamov ostatných užívateľov Nie Nie  /  Áno* Áno
Registrácia Registrovať Registrovať

* - registrovaní voľní používatelia, ktorí prispeli min. 4 záznamy za predošlé 2 mesiace (k dátumu prihlásenia), automaticky získavajú možnosť vidieť záznamy ostatných používateľov.

Po vyplnení jednoduchého formuláru Vám budú zaslané na Váš email identifikačné prihlasovacie údaje (meno, heslo) a následne môžete pracovať s databázou DAVES.


Táto stránka bola vytvorená tímom snažiacim sa o skvalitnenie činnosti ľuďí v oblasti ohodnocovania nehnuteľností
Ďalšie zaujímavé linky: www.znalec.sk  www.ilavsky-miloslav.sk  www.mishop.sk  www.mis2.eu Web dizajn www.fuuzi.com
Testované na prehliadačoch Firefox (4.0 a viac) a Internet Explorer (7.0 a viac)